Vzdělávání a sport

 • Vzdělávání jako priorita – Chceme, aby ZŠ Amos byla školou, o které budou chodit rádi děti, učitelé i ostatní zaměstnanci. Vytvoříme dostatečné kapacity míst ve škole i školce budeme hledat cesty k rozvoji talentu a kvalitního vzdělání, které je prioritou pro budoucnost dětí. Budeme usilovat o podporu rozmanité a moderní výuky, spokojeného personálu školy, vzdělávání pedagogů, školního vybavení a celkového rozvoje prostředí školy včetně kvalitního stravování.
 • Základní škola – součástí realizace projektu nové školy bude i nadstandardní vybavení tříd a nejmodernější zázemí odborných učeben, stejně jako školní farma a vnitřní i venkovní sportoviště. Prostory školy budou sloužit i veřejnosti ať již při sportovních aktivitách, společenských událostech či třeba vzdělávacích kurzech. Budeme pokračovat v úzké spolupráci s vedením školy. Celému pedagogickému týmu poskytneme veškerou podporu a možnost odborných konzultací s úspěšnými školami u nás i v zahraničí.
 • Mateřská škola – naše školka si vybudovala dobré jméno a nabízí kvalitní vzdělávací program. Budeme podporovat individuální a respektující přístup v předškolním vzdělávání a zajistíme kapacitu pro všechny tříleté děti. Školce poskytneme dostatek finančních prostředků, aby pro děti vytvářela bezpečné a podnětné prostředí. Ve spolupráci s ředitelkou školky zahájíme proces vedoucí k otevření lesní třídy mateřské školy.
 • Využití stávajících školních budov – po otevření nové školy, zahájíme rekonstrukci původních objektů, aby mohly dále sloužit našim obyvatelům. Ve staré škole vznikne další třída mateřské školy a prostory pro dětské skupiny a v Bílé škole na návsi vybudujeme zázemí pro seniory.
 • Edupoint Psáry – budeme pokračovat v organizaci seminářů Edupoint, v jejichž rámci pro rodiče, pedagogy i odbornou veřejnost otevíráme témata z oblasti výchovy a vzdělávání. Edupointy již získaly ohlas nejen v naší obci, ale i v širokém okolí.
 • Centrum volnočasového vzdělávání – v nově zrekonstruovaných prostorech na obecním úřadě budeme organizovat přednášky, besedy a vzdělávací kurzy pro děti i dospělé
 • Obecní knihovna – otevřeme pro veřejnost moderní knihovnu v budově nové školy, rozšíříme knižní fond a zavedeme nový knihovnický systém s napojením na Městskou knihovnu v Praze, který umožní rezervaci a výpůjčku knih i z jejích knižních fondů. Budeme podporovat pořádání vzdělávacích akcí pro dospělé i dětské čtenáře, autorská čtení, besedy, čtenářské dílny atd. Budeme i nadále rozvážet knihy seniorům se sníženou pohyblivostí a tělesně postiženým.
 • Univerzita třetího věku – tříleté studium U3V v naší obci navštívilo již 50 studentů a 30 z nich studium univerzity třetího věku úspěšně ukončilo promocí.  I nadále budeme podporovat celoživotní vzdělávání.   
 • Základní umělecká škola – zahájíme první kroky k otevření ZUŠ v naší obci, která by dětem nabídla prostor pro rozvoj jejich talentu a nadání.
 • Sportoviště a dětská hřiště – zpracujeme koncepci rozvoje sportu na území obce, jejíž součástí bude i sportoviště pro starší děti, workoutové hřiště a místo pro veřejné koupaliště. Budeme postupně obměňovat vybavení všech pěti dětských hřišť.
 • Sportovní kluby a areály – budeme podporovat sportovní kluby v profesionalizaci sportovní přípravy dětí a mládeže a budeme se podílet na zlepšování sportovních areálů a zkvalitňování sportovního zázemí.

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Vyplňte správnou odpověď