O nás

Jsme tým lidí, které pod hlavičkou STAN spojilo odhodlání pracovat pro obec Psáry a Dolní Jirčany. Chceme navázat na naši práci v uplynulých čtyřech letech, zasadit se o STABILITU vedení a rozvoje obce, podporovat TRADICE a tradiční hodnoty demokratické společnosti, osobně se ANGAŽUJEME  v každodenním životě v obci a prosazujeme NEZÁVISLOST obce v politickém víru dnešní doby. V uplynulých čtyřech letech každý z nás nasadil své síly tam, kde mohl pomoci. Férovým přístupem, houževnatostí a poctivou prací se nám ve vedení obce podařilo dosáhnout mnoha malých i větších úspěchů. Chceme pokračovat v týmové práci a usilovat o to, aby Psáry a Dolní Jirčany byly místem, kde se nám společně bude dobře žít.

Do komunálních voleb 2018 jdeme nabyti zkušenostmi z předchozích let a občanům nabízíme prověřené vedení v podobě starosty Milana Váchy, který mimo jiné prosadil zavedená protikorupční opatření, zasadil se o zpřehlednění a zefektivnění práce obecního úřadu, zastupitelstva a rady obce, výborů a komisí. Zviditelnil naši obec na celonárodní úrovni a velké úsilí věnuje zapojení obce do regionálních programů jako je Mikroregion Dolnobřežansko a meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí. Díky svým zkušenostem a ochotě činit důležitá rozhodnutí transparentně a ve spojení s občany je on i naše obec nyní dávána za vzor na odborné úrovni jako je Správná radnice v transparentním jednání či Eduin pro vzdělávání. Celou dobu bojoval rovněž za výstavbu nové školy.

Na pozici uvolněné místostarostky navrhujeme Vlastu Málkovou, která své schopnosti prokázala zejména v sociální oblasti, založila klub seniorů a vede Univerzitu třetího věku. Pod jejím vedením získala obec 1.cenu v kategorii Obec přátelská seniorům. Za své si vzala vodohospodářskou infrastrukturu a volný čas věnuje práci pro obec. Stojí také za většinou kulturního a společenského dění. Organizuje řadu pravidelných akcí např. Pohádkový les, Svatováclavské posvícení a Staročeský advent, podařilo se jí zapo­jit do příprav místní obyvatele a podpořit tak dobré sousedské vztahy. Svým nadšením dovedla Psárský zpravodaj k získání 2. místa v celostátní soutěži o nejlepší radniční periodikum.

Za sociální oblast jmenujme zejména radní Olgu Kramosilovou, která se angažuje v práci se seniory i dětmi. Navštěvuje seniory doma, ať již při pomoci v tíživých situacích či u příležitosti životního jubilea. Spolu s ředitelkou mateřské školy Martinou Šmerglovou dovedly předškolní vzdělávání v naší obci na vysokou úroveň a na naši školku můžeme být právem hrdi.

Místostarostka Martina Běťáková se věnuje především školství a vyhledávání a administraci dotačních projektů, díky čemuž stojí za většinou obcí získaných dotací. Je koordinátorkou spolupráce školy, školky a dalších zájmových spolků starajících se o vzdělávání a volnočasové aktivity našich dětí a mládeže. Organizuje vzdělávací semináře Edupoint pro rodiče i učitele, za které je vysoce ceněna i u odborné veřejnosti za hranicemi naší obce.

Dalším, kdo pro obec pravidelně pracuje je radní Vít Olmr. Díky němu se výrazně zlepšila IT infrastruktura a informační kanály obce k občanům. Přispěl i při tvorbě interních dokumentů a směrnic.

Nabídnout můžeme rovněž úspěšné předsedy výborů, například Antonína Raka, který již osmým rokem předsedá finančnímu výboru a tvrdě prosazuje změny ku prospěchu obce nebo Jana Čiháka který v čele kontrolního výboru odvádí skvělou práci a brání nám v podlehnutí stereotypům.

Vám, našim spoluobčanům, nabízíme zkušený tým čestných lidí, kteří nekalkulují, planě neslibují, ale všichni do jednoho již dnes pro naši obec tvrdě pracují.