Komunitní život a sociální péče

 • Společenský život – pestrý společenský život považujeme za jeden z nejdůležitějších pilířů fungování obce. Velice si vážíme aktivit a nadšení našich obyvatel, kteří podporují sousedské vztahy, společné trávení volného času, sportovní akce a zájem na rozvoji obce. Velmi rádi budeme podporovat jejich dobrovolnické úsilí a sami se do těchto činností aktivně zapojíme.
 • Komunitní a kulturní akce – i nadále budeme pokračovat v pořádání akcí pro děti i dospělé, ať už je to populární Pohádkový les, noční bojovka či dýňobraní, které se rok od roku těší čím dál většímu zájmu, nebo tradičnější akce jako např. posvícení, masopusty, drakiády, adventní trhy, svatováclavské a májové slavnosti, letní kino atd.
 • Podpora spolků a sdružení – dlouhodobým cílem je ještě více prohloubit spolupráci s našimi spolky, dobrovolnými hasiči, sportovními kluby, mysliveckým sdružením atd. Pomůžeme jim realizovat jejich plány na rozvoj a zlepšování služeb a nabídneme spolufinancování prostřednictvím dotací z rozpočtu obce.
 • Klub seniorů – v rámci seniorského klubu podporujeme rozvoj kultury a celoživotního vzdělávání, organizujeme studium univerzity třetího věku, přednášky, výuku angličtiny, kurzy počítačů, trénování paměti, nordic walking, zdravotní cvičení a plavání apod. Pořádáme tematické zájezdy a výlety na divadelní představení, které se těší velké oblibě. Za všechny tyto aktivity pro seniory jsme vyhráli 1. místo v soutěži obec přátelská seniorům a budeme v nich i nadále pokračovat a rozvíjet je.
 • Pečovatelská služba – ve spolupráci s Domovem Laguna poskytujeme péči našim seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich domácnostech. Je pro nás velmi důležité podporovat pečovatelskou službu v celé šíři, od rozvozu obědů, odvoz k lékaři až po rehabilitace a domácí péči.
 • Dětské skupiny – podporujeme stávající dětské skupiny i pilotní projekt mikrojeslí v naší obci. Ve staré škole vybudujeme pro dětské skupiny nové zázemí, abychom mohli rodičům z naší obce nabídnout kvalitní péči o děti od dvou let.
 • Příměstské tábory a prázdninové školky– o prázdninách zajistíme programy pro malé i starší děti z obce, abychom rodičům usnadnili plánování dovolených a dětem nabídli zajímavé aktivity.
 • Podpora rodin v krizových situacích – ve spolupráci se terénními sociálními pracovníky poskytneme rodinám v tíživých životních situacích intervenční služby a zprostředkujeme odbornou pomoc.
 • Píšeme dějiny – aby zajímavé události ze života naší obce zůstaly zaznamenány i pro další generace, budeme pokračovat v psaní obecní kroniky a kroniky nových občánků, vydáme připravovanou knihu o historii obce, a i nadále budeme vydávat obecní kalendář
 • Kulturní centrum – naší dlouhodobou vizí je vybudování kulturního a komunitního centra pro pořádání společenských akcí. S prostorem pro budoucí centrum počítá projekt nové návsi v Dolních Jirčanech.

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Vyplňte správnou odpověď