Doprava, investice a dotace

 • Oprava místních komunikací – zrekonstruujeme další ulice, např. Na Vápence, Finské domky, Dlážděná, Hlavní, V Třešňovce, Nad Cihelnou a další.
 • Dopravní obslužnost – podpoříme všechna dopravní opatření a plánované projekty pražské MHD zvyšující kapacitu přepravovaných osob v celém jihozápadním regionu. Podporujeme projekt metrobusu z Jesenice do Písnice (Libuš) s napojením na budoucí linku metra D.
 • Náves v Dolních Jirčanech – v roce 2017 jsme finalizovali projekt a v listopadu 2018 předpokládáme vydání stavebního povolení. Budeme intenzivně hledat možnosti financování revitalizace dolnojirčanské návsi, tak abychom po dokončení výstavby nové školy a chybějící vodohospodářské infrastruktury mohli projekt realizovat.
 • Náves v Psárech – podpoříme Středočeský kraj ve vybudování kruhového objezdu v Psárech na křižovatce Jílové - Libeř - Jesenice. Ve spolupráci se soukromým investorem budeme usilovat o vytvoření kvalitního veřejného prostoru a doplnění chybějících služeb v centrální části Psár.
 • Sídliště Štědřík – v lokalitě Sídliště Štědřík připravíme rekonstrukci chodníků a komunikací ve spojení s opravou vodovodu a kanalizace. Na Štědříku vytvoříme další podélná parkovací místa. 
 • Voda –Vybudujeme nový vodovodní přivaděč z Posázavského vodovodu (Želivka), který bude postupně zásobovat celou obec a v první etapě nahradí vrty z Tondachu pro lokalitu Štědřík. Budeme pokračovat v opravách a výměnách poškozených částí vodovodního řadu.
 • Kanalizace – zvýšíme kapacitu čistírny odpadních vod, vybudujeme retenční nádrž a posílíme hlavní kanalizační přivaděč v ulici Psárské (Pražské), což významně přispěje ke zlepšení v období přívalových dešťů. I nadále budeme pokračovat v kamerových zkouškách, odstraňovat defekty na kanalizaci a zároveň snižovat nátoky balastu na ČOV.
 • Obecní mobiliář – budeme dále obnovovat a doplňovat obecní mobiliář, tak aby se sjednotil a kultivoval celkový vzhled obce – lavičky, vývěsky, odpadkové koše, stojany na kola, květinová výzdoba atd.
 • Cyklostezky – budeme usilovat o rozšíření sítě cyklostezek v rámci Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji. Vybudujeme propojku od Štědříku k Tondachu a dále k nové škole a ve spolupráci s obcí Sulice povedeme kroky ke zbudování cyklotrasy ze Štědříku přes Kukalák a dále na Hlubočinku.
 • Vyhledávání dotací – v minulém dotačním období se nám podařilo získat dotace v celkové výši téměř 309 mil. Kč.  I nadále budeme aktivně vyhledávat vhodné dotační tituly pro realizaci našich projektů jako doposud.
 • Rekonstrukce fary – podepsali jsme s s Římskokatolickou farností Jílové u Prahy memorandum o spolupráci při opravě fary v Dolních Jirčanech a budeme arcibiskupství v tomto projektu i nadále podporovat.
 • Péče o místní kulturní památky – budeme se řádně starat o křížky, boží muka, hřbitovy a další památná místa v obci. Vybudujeme nové kolumbárium v Dolních Jirčanech

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Vyplňte správnou odpověď